Over Jessica_Leijgraaff

In een notendop te omschrijven als enthousiast, energiek, praktisch, inventief, betrokken, communicatie freak en coach in hart en nieren. Mijn leven is een achtbaan geweest aan gebeurtenissen en factoren waardoor ik makkelijk een toeschouwer had kunnen worden van mijn eigen leven. Maar in plaats daarvan ben ik me gaan richten op het enige waar ik wel invloed op heb, namelijk wat ik denk, wat ik zeg en wat ik doe. Ik ontdekte dat succes 'm zit in de dingen net even vanuit een andere invalshoek te bekijken of doen. Maar dan moet je wel weten hoe! Als professional en ervaringsdeskundige kan ik je hierbij helpen. Je zult onder de indruk zijn van de invloed die je kunt hebben. En geloof me...het is nog leuk ook!

Heppie to be Happpy!

Reeds twee duizend jaar geleden kwam Aristoteles tot de conclusie dat de mens in de eerste plaats gelukkig wil zijn. Ons nastreven van gezondheid, schoonheid, geld en macht Happiness - blog voornamelijk omdat we denken dat het ons gelukkig zal maken. Kortom, om
happy te zijn, heppie wat nodig en dat maakt geluk booming business.

De vraag is: “wat is geluk?” Het antwoord op deze vraag blijkt minstens zo divers als wijzelf. Volgens de Van Dale is geluk een gunstige loop van omstandigheden en een aangenaam gevoel van iemand die zich verheugt. De Happinez* heeft een heel nummer gewijd aan geluk met als titel Geluk is een werkwoord. Persoonlijke verhalen en een interview met een geluksmonnik.

Zo telde ik liefst 82 pagina’s met advertenties als tegenhanger voor alle geluk tips en trics. Misschien vind je het een geruststellende gedachte dat geluk volgens de Happinez ook gewoon in de volume shampoo van Andrélon, de nieuwe Daihatsu en tal van andere hebbedingen zit. En vanuit die invalshoek snap ik dat geluk een werkwoord is.

Pas als je terug denkt aan je laatste geluksmoment, dan realiseer je je dat de details van het moment geen voorwaarden maar enkel decorstukken waren. Geluk laat zich niet pakken, geluk pakt jou! Het overkomt je wanneer besef van tijd en zelfwaarneming vervaagt, je volledig opgaat in het moment en er alleen ruimte is voor diepe tevredenheid.

Vaak heppie juist maar heel weinig nodig om happy te zijn!

*Mindstyle magazine

Stop chasing rainbows! – vijf tips voor geluk

In hoeverre wordt de geluksfactor van bewoners in de sloppenwijken van Calcutta of Rio de Janeiro ondermijnd door de erbarmelijke omstandigheden? En hoe zit het met onze eigen geluksfactor? Wat als succes en welvaart wezenlijke randvoorwaarden zijn voor geluk…hoeveel succes heb je nodig voor een happily ever after life?

In de Westerse samenleving zijn we gaan geloven dat succes garant staat voor geluk. Inkomen, relatie, status,  woonsituatie, gewicht, gezondheid, diploma’s etc., we streven het na omdat we denken dat het ons gelukkiger zal maken. 

Onze zintuigen worden continue geprikkeld door de media, en in een wereld van overvloed hebben we een onstilbare honger naar meer. We kennen allemaal dat heerlijke gevoel wanneer je een examen of target haalt, je streefgewicht bereikt, of de nieuwste iPhone in je bezit hebt.

_____________________________________________________________________________

Door geluk te koppelen aan succes, wordt de houdbaarheidsdatum van je geluk aanzienlijk ingekort, en verliest glans en kleur zodra je je op je volgende doel stort.

_____________________________________________________________________________

Voor 50% wordt geluk bepaald door ons DNA – ons basisgeluk zou je kunnen zeggen. Ongeacht of er fantastische of vreselijke gebeurtenissen plaatsvinden in ons leven, wordt de balans vrij snel hersteld naar ons individuele ijkpunt. Slechts 10% van ons geluk is gerelateerd aan externe omstandigheden. En de resterende  40%? Je voelt ‘m misschien al aankomen…de resterende 40% van ons geluk heeft te maken met de manier waarop we omgaan met die externe omstandigheden. Het verschil tussen geluksvogels en pechvogels? Perceptie!

meisje draagt broertjeZo heb ik op reis ooit een meisje ontmoet. Ze was een jaar of vijf, hooguit zes en droeg haar broertje met een doek op haar rug. Toen ik vroeg of dat geen zware last voor haar was, keek ze me verwonderd aan en antwoordde “Maar dit is geen last, dit is mijn broertje”.

We hebben allemaal het talent om  externe factoren als reden aan te voeren voor het project dat niet afgerond is, je het niet hebt kunnen sporten afgelopen periode of je nog steeds geen grammetje afgevallen bent. Logische en legitieme verklaringen, ware het niet dat de werkelijke oorzaak niet de externe omstandigheden zijn geweest, maar de manier waarop je hiermee bent omgegaan waardoor je een andere uitkomst hebt gekregen. Het is je perceptie van de situatie geweest waardoor je hebt besloten genoegen te nemen met minder of bent afgehaakt. “Het irriteert de mensheid dat de waarheid en het leven zo simpel en eenvoudig zijn.” – Plato. Ik denk dat hij gelijk had…

Geluk is een werkvorm en een keuze die je maakt. Je kunt wel degelijk iets veranderen aan de manier waarop je naar de wereld kijkt.

Geluk heb je voor 40% zelf in de hand – 5 oefeningen voor een happily ever after life!

1. Noem elke dag drie nieuwe dingen die je overkomen zijn in de afgelopen 24 uur, waar je dankbaar voor bent. Gedurende de hele dag worden we overladen met informatie. Onze hersenen kunnen maar een bepaalde hoeveelheid van alle informatie filteren, en we hebben ons brein  ‘geleerd’ om datgene te filteren wat ontbreekt of mis is gegaan. Door elke dag stil te staan bij drie nieuwe dingen waar je dankbaar voor bent, train je je brein om meer positieve gebeurtenissen te filteren.

2. Schrijf twee minuten per dag over een positieve ervaring die je had gedurende de afgelopen 24 uur.  Soms heb je een gebeurtenis of situatie die je gedachten volledig in beslag neemt. Soms heb je een dag dat je het gevoel hebt dat er niets uit je handen is gekomen. Door twee minuten een positieve ervaring op te schrijven schep je niet alleen ruimte in je hoofd, maar geeft je ook betekenis aan je dag.

_____________________________________________________________________________

Op de lange termijn is slechts 10% van ons geluk gerelateerd aan externe factoren!

_____________________________________________________________________________

3. Stevig wandelen, sporten, oefeningen gedurende tenminste tien minuten is genoeg om endorfine aan te maken, het stofje dat we nodig hebben om ons goed te voelen. Nu is beweging vaak het laatste waar je zin in hebt na een vermoeiende werkdag. Maar de beloning voor je wilskracht is een voldaan en fit gevoel. En een stevige wandeling tijdens de lunch kan natuurlijk ook. Daarbij, wordt het niet eens tijd dat we afstappen van het idee dat alles altijd ‘leuk’ moet zijn? Dus hop, uit je stoel en gewoon gaan!

4. Meditatie waarbij je gedurende twee minuten je aandacht richt op je ademhaling. No worries, ik heb het niet over een zweverige, geitenwollen sokken oefening! Feit is dat we met elkaar een ADHD cultuur hebben gecreëerd, waarin we vaker wel dan niet met tien verschillende dingen tegelijk bezig zijn. Multitasking noemen we het, maar multitasking veroorzaakt veel stress. Door twee minuten per dag je aandacht volledig te richten op je ademhaling – meditatie – verminder je stress en neemt je welbevingen toe.

act of kindness5. Door elke dag iets aardigs te doen of te zeggen tegen iemand versterk je de band met mensen uit je sociale en business netwerk. Of je nu een compliment geeft, een mailtje stuurt naar iemand van wie je iets geleerd hebt, you name it. Door elke dag een blijk van waardering te geven, groeit je gevoel van verbondenheid. En laat nou juist verbondenheid met je sociale netwerk de krachtigste indicator voor geluk op de lange termijn zijn.

Uit onderzoek blijkt dat een gelukkiger mens creatiever is, beter kan leren, hoger scoort in het bedrijfsleven, minder last heeft van overgewicht, meer kans maakt op promotie…kortom, succesvoller is! Dus wat let je om de komende 21 dagen de proef op de som te nemen? Bevalt het niet, kan je altijd weer terug naar chasing rainbows in the sky!

Het woord is aan jou! Wat is jouw definitie van geluk?

Fake It ’til You…Become It!

What you do speaks so loud that I cannot hear what you say. – Ralph Waldo Emerson

knipoog barakLichaamstaal fascineert ons, en met name andermans lichaamstaal. Een glimlach, handdruk of knipoog kan nog dagenlang onderwerp van gesprek zijn.

Als we het over lichaamstaal hebben, dan hebben we het over non-verbale communicatie. En als we het over communicatie hebben, dan hebben we het over interactie. Wat vertelt jouw lichaamstaal aan mij, en wat vertelt mijn lichaamstaal  aan jou? Het is interessant om te zien wat de impact van lichaamstaal is op ons oordeel over iemand, omdat ons oordeel impact heeft op de uitkomst van gebeurtenissen in ons leven: bijvoorbeeld wie we aannemen voor een opdracht of wie we meevragen voor een date. In 30 seconden oordelen we of we iemand aardig vinden – niet op basis van competentie maar op basis van zijn of haar lichaamstaal. We vergeten alleen dat er nog iemand is die beïnvloed wordt door onze non-verbale communicatie. Enig idee? Precies- wij zelf! Onze lichaamstaal heeft invloed op onze gedachten, onze gevoelens en onze lichamelijke gesteldheid – fysiologie.

Als coach en expert op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en communicatie ben ik high power poses 5uitermate geïnteresseerd in de dynamiek tussen lichaam en brein – en met name als het gaat om empowerment en zelfvertrouwen.

Wanneer we ons trots, sterk en zelfverzekerd voelen ziet dit er zo uit:

En als we ons verdrietig, zwak en onzeker voelen doen we het tegenovergesteld – dan maken we ons klein en kruipen we in elkaar. Lichaamstaal is universeel en is een natuurlijke reactie op ons gevoel. Wanneer we iemand tegenover ons hebben met een krachtige en dominante houding, gaan we niet spiegelen maar nemen we dominanceautomatisch een complementaire houding aan.

Afgezien wat we aan de buitenkant kunnen waarnemen, vindt er ook een verandering in ons lichaam plaats. De twee hormonen die hierbij een rol spelen zijn:   testosteron – het dominantie hormoon en cortisol – het stress hormoon.

Onze non-verbale communicatie bepaalt hoe anderen over ons denken en wat ze van ons vinden. Maar…bepaalt onze non-verbale communicatie ook hoe we voelen en denken over onszelf?

Zo weten we bijvoorbeeld dat we glimlachen als we blij zijn. Maar we kunnen dit proces omkeren door een pen tussen onze tanden klemmen en een glimlach te forceren – glimlachen maakt ons blij. Of zo blijkt tegen de zon in kijken slecht te zijn voor je humeur omdat je dezelfde gezichtsuitdrukking maakt als wanneer je boos bent. Dus wil je goed gemutst blijven, zet dan een zonnebril op!

Maar geldt dit twee richtingsverkeer ook ook voor zelfvertrouwen en empowerment? Het antwoord hierop is: ‘JA!’  Het aannemen van een krachtige pose gedurende twee minuten is voldoende om je fysiologie, gevoel en gedachten te beïnvloeden…dus ook je gedrag en de uitkomst die hier op volgt. testorsterone change 3Je testosteron niveau neemt cortisol change 2met 20% toe en je cortisol niveau neemt met 10% af. Daarentegen door een krachteloze houding aan te nemen neemt je testosteron niveau met 25% af en je cortisol niveau met 15% toe.

Onze lichaamstaal heeft invloed op ons brein! – onze non-verbale communicatie bepaalt hoe we ons voelen en denken over onszelf. Als ons lichaam invloed heeft op ons brein, in hoeverre kan het aannemen van krachtige poses gedurende enkele minuten ons leven veranderen? Neem bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek of een meeting waar je tegenop ziet omdat er een enorme deal vanaf hangt.

strong power poses 3Om antwoord op deze vraag te krijgen werd tijdens een onderzoek de helft van een groep sollicitanten voorafgaand aan het sollicitatiegesprek gevraagd om twee minuten een krachtige pose aan te nemen, en de andere helft om een krachteloze pose. Zonder een enkele uitzondering waren de sollicitanten die vooraf een krachtige pose hadden aangenomen door. Niet op basis van inhoud of structuur van het gesprek maar op basis van hun presentatie en uitstraling. low power poses 1Authentiek, zelfverzekerd, enthousiast, comfortabel, zichzelf...ze brachten zichzelf mee, hun eigen ideeën zonder upschmuck werd er terug gegeven als feedback. Alle reden om voordat we een gesprek ingaan onszelf twee minuten een power boost te geven. Maar wat doen we als we moeten wachten…?

Ons lichaam verandert onze gedachten…onze gedachten verandert ons gedrag…en ons gedrag verandert onze uitkomst.

Appeltje eitje:  Fake it till you make it! en alles komt dik voor elkaar zou je zeggen. Maar we hebben een hekel aan fake – “dat voelt zo onnatuurlijk…net alsof je een kunstje aan het doen bent” hoor ik regelmatig terug.

We vergeten is dat als we lang genoeg doorgaan met het kunstje, het uiteindelijk iets van onszelf wordt. Kan je je nog herinneren dat je net in de eerste klas van de lagere school zat, en je je best moest doen om ROOS netjes tussen de lijntjes te schrijven? Voelt het nu – tig jaar later – nog steeds als een kunstje? Welnee, je hebt je eigen handschrift ontwikkeld en het schrijven gaat als vanzelf, nietwaar?

fake it till you become itEn dat is precies waar het om gaat! Don’t fake it ’til you make it…Fake it ’til you become it! Fake it totdat het internaliseert en onderdeel wordt van jezelf.

Kleine stapjes leiden tot grote veranderingen….

hands up in the airTwee minuten, twee minuten… in de lift of op het toilet. Twee minuten voordat je een meeting ingaat om die deal te sluiten of je afstapt op je droomvrouw of droomman om haar of hem mee uit te vragen. Twee minuten waarin je je brein configureert: je testosteron verhoogt en je cortisol verlaagt. En je zelfverzekerd met de situatie om kunt gaan en je kunt laten zien wie je bent en wat je in huis hebt!

 

Let’s get it DONE! – 5 tips om je doel te bereiken

Welke doelen heb jij aan het begin van dit jaar voor jezelf gesteld? En welke heb je er tot nu toe gehaald?

goalMisschien een paar, misschien geen enkele. Betekent dat je missie mislukt is? Niet als je wel degelijk stappen hebt gezet richting je doel! De magie van doelen stellen zit ‘m namelijk niet in het bereiken ervan, maar in het pad dat je aflegt. Door een doel te stellen dwing je jezelf om nieuwe kennis en vaardigheden te leren, en de persoon te worden die je moet zijn om je doel te kunnen bereiken.  Het doel op zich – promotie, gezondheid, relatie etc. – is enkel de kers op de taart.

Stel dat het jouw doel is om miljonair te worden. De grootste waarde om er een te worden zit ‘m niet in het miljoen (echt niet!). De grootste waarde zit ‘m in de vaardigheden, kennis, discipline en leiderschapskwaliteiten die je je eigen zal maken om een miljonair te kunnen worden.

_____________________________________________________________________________

Stel jezelf de vraag “Wat voor persoon moet

ik worden om alles te bereiken wat ik wil?”

_____________________________________________________________________________

Of je nu tien kilo wilt afvallen, de marathon wilt lopen, een boek wilt schrijven of carrière wilt maken, met deze 5 tips wordt het onmogelijke mogelijk!

possible1. Elke dag onderneem je vijf acties die je dichter bij je doel brengen. Met dagdromen alleen kom je er niet! Alles is mogelijk, wanneer je bereid bent om te doen wat er voor nodig is. Met heel veel kleine stapjes kan je oneindig ver komen. Maak je jezelf wijs dat je grote stappen moet zetten om überhaupt ergens te komen, is de kans groot dat je uiteindelijk letterlijk geen stap verder komt.

2. Hoe, wat en wanneer! Wees specifiek wat je wilt bereiken, hoe je dat gaat doen en wanneer je welke acties onderneemt. Je kunt het vergelijken met een reis boeken. Je bedenkt waar je naartoe wilt, wanneer je wilt gaan, en hoe je op je bestemming komt. Met doelen stellen en bereiken werkt het niet anders!

3. Creëer een plaatje in je hoofd van hoe je leven eruit ziet wanneer je je doel bereikt hebt. Hoe stel je dat moment voor wanneer je met je tong op je tenen over de finish gaat van de marathon in New York? Of wanneer je ze in de rij staan om je boek te laten signeren? Voeg zoveel mogelijk details toe aan de foto, en kijk er in gedachten elke ochtend en elke avond even naar. Je brein zal gemotiveerd zijn om de realiteit en het beeld dat je gecreëerd hebt bij elkaar te brengen.

ACTIE4. ACTIE ACTIE ACTIE! Een boek schrijft nu eenmaal niet zichzelf, en een marathon loop je ook niet zonder daar eerst flink voor te trainen. We weten dondersgoed wat we moeten doen, om het vervolgens niet te doen waarna we beweren dat de methode niet werkt. Realiseer je dat…’Nothing will work unless you do!’ – Maya Angelou

5. Meten is weten! Niet elke actie zal even waardevol zijn. Dat geeft niet, daar leer je alleen maar van. Tenminste, als je dagelijks of wekelijks even de tijd neemt om de opbrengst van je acties in kaart te brengen. Net zoals je het doodnormaal vindt om elke week op de weegschaal te staan wanneer je aan het lijnen bent. Acties monitoren en resultaten meten is de enige manier om te weten dat je op koers ligt.

So…let’s get it DONE!!

Hoe Accepteer je het Onacceptabele – 5 tips

welcome to reality“Het is wat het is!” kan een behoorlijk lastige pil zijn om te slikken. Oneerlijk… belachelijk…onrechtvaardig…een menselijke reactie op hoe je vindt en denkt dat het zou moeten zijn in plaats van accepteren hoe het is. Als mens streef je naar autonomie, je waarden en normen rechtvaardigen de keuzes die je maakt. Een plausibele methode om grip te hebben op de kwaliteit van je leven. Die vlieger lijkt aardig op te gaan, totdat…

Tegenslag, verdriet, teleurstelling…we ontkomen er geen van allen aan. En toch klinkt er een stemmetje in je hoofd “Waarom ik? wanneer je met je schoenen in de hondenpoep bent gaan staan. Waarom lijken sommige mensen voor het geluk geboren te zijn en anderen helemaal niet? Uit onderzoek blijkt dat zogenaamde geluksvogels niet meer geluk of minder tegenslag hebben dan pechvogels. Dus wat is hun geheim? Acceptatie en veerkracht om mee te bewegen met de ups en downs van het leven!

_____________________________________________________________________________

De kwaliteit van je leven wordt voor het overgrote deel bepaalt door je vermogen het onacceptabele te accepteren!

_____________________________________________________________________________

Ondanks dat ons brein geprogrammeerd is om controle en zeggenschap te willen hebben, is acceptatie het sleutelwoord om te blijven ontwikkelen en vooruit te komen in het leven. Acceptatie is niet altijd makkelijk, verre van zelfs. Maar ook hiervoor geldt – oefening baart kunst – 5 tips om je een eindje op weg te helpen:

1. Het accepteren van gebeurtenissen  en mensen in je leven die je niet kunt veranderen is geen nederlaag of motie van zwakte, integendeel! Het getuigt van inzicht en besef dat jij en ik niet gemaakt zijn om ultieme controle te hebben over gebeurtenissen en mensen in ons leven, hoe graag we het ook zouden willen.

frustratie22. Andermans onuitstaanbare gewoonten accepteren betekent niet dat je hen een vrijbrief geeft. En ook betekent het niet dat je dergelijk gedrag hoeft aan te moedigen. Acceptatie is simpelweg een mechanisme om niet te blijven hangen in je frustratie. Het betekent loslaten, wat je eigen welzijn en geluk ten goede komt. Acceptatie betekent groei, en groei betekent ontwikkeling. Als je ontwikkelt weet je dat je op de goede weg bent…de weg die je dichter brengt bij je doelen en wie je wilt zijn.

3. Wordt je bewust van de prijs die je betaald door vast te houden aan je frustratie, pijn of verdriet. De prijs is depressie, burn-out, bitterheid en eenzaamheid. De realiteit is een optelsom van gebeurtenissen in het verleden. Spijt van dingen die je niet hebt gedaan maar wel had willen doen… of van de dingen die je wel hebt gedaan maar beter niet had kunnen doen – het zal slijten zodra je de realiteit accepteert. Loslaten betekent niet dat je instemt met wat er gebeurd is. Loslaten betekent dat je kiest om verder te gaan met je leven!

4. Loslaten is een beslissing die je neemt! Vaak krijg ik de vraag “Loslaten, hoe doe je dat?” Daarom hier een oefening in loslaten: neem een pen in je hand, strek je arm voor je uit met je handpalm naar beneden, tel tot drie en doe je hand met de pen open. De pen is op de grond gevallen, klopt? Zo eenvoudig is loslaten, en we kunnen het allemaal! Loslaten is de beslissing die je neemt om niet langer vast te houden.

stop25. Sluit het af. Accepteren van het onacceptabele betekent vaak dat je niet de spijtbetuiging of erkenning krijgt waar je naar verlangd. Dat kan behoorlijk onbevredigend zijn. Doe iets waarmee je het symbolisch afsluit. En mocht je op enig moment merken dat je toch weer terug valt in oude denkpatronen, zeg dan hardop of in jezelf:

Who’s Talking Now? – 7 inzichten & tips om de criticus uit je hoofd te halen

Wanneer je een stem in je hoofd hoort zeggen ‘Maar je kan helemaal niet schilderen!’ ga dan juist schilderen! en de stem zal tot stilte worden gebracht.– Vincent van Gogh

In Insecurity Kills the Cat kan je lezen dat we op een dag 50.000 gedachten hebben waarvan 80% Automatische Negatieve Gedachten zijn. Oftewel 40.000 keer op een dag is er een stemmetje in ons hoofd die ons beperkt, ondermijnt en onzeker maakt. kat met leeuw - 2Dat is me nogal wat!

Wat als je beperkende doemgedachten de mond kon snoeren en kon vervangen voor reële en oplossingsgerichte gedachten? En wat als je de criticus in jezelf, die overal wel iets op aan te merken heeft, zou kunnen leren om je te steunen en motiveren? Klinkt goed, nietwaar! Gelukkig is dat helemaal niet zo moeilijk mits je bereid bent om te investeren in enig bewustzijn en de discipline kunt opbrengen om jezelf scherp te houden.

Om je Automatische Negatieve Gedachten uit je hoofd te bannen is het eerst zaak om bewust te worden waar de ANG-el bij jou zit. Daarna kan je beginnen om irrationele gedachten te vervangen voor rationele en ondersteunende gedachten.

_____________________________________________________________________________

Geloof niet alles wat je hoort – ook niet in je eigen hoofd

_____________________________________________________________________________

De sleutel is om je te realiseren dat JIJ uiteindelijk degene bent die beslist om te luisteren naar en in te stemmen met je gedachte. Omdat je het denkt – of hoort – wil niet zeggen dat het waar is! Stel jezelf continue de vraag Is dit een feit of een gedachte? Brengt deze gedachte mij dichter tot mijn doel, of houdt het me tegen? Zet deze gedachte me aan tot actie, of maakt het me angstig en aan het twijfelen waardoor ik blokkeer?

We zijn ons vaak nauwelijks tot niet bewust van de automatische negatieve gedachten die ons doen en laten beïnvloeden. Ga daarom de komende 3 dagen elke negatieve gedachte opschrijven die je jezelf hoort denken, zeggen of iemand anders hoort zeggen. Zorg dat minimaal 2 van de 3 dagen werkdagen zijn! Je zult verstelt zijn.

De 7 ANG types

Altijd-of-Nooit Denken – In de realiteit zijn er weinig dingen altijd of nooit. Wanneer je denkt dat iets altijd gebeurd of dat je nooit gaat zoals je wilt, dan begin je al met achterstand. Woorden gerelateerd aan Altijd-of-Nooit Denken zijn: altijd, nooit, iedereen, niemand, elke keer en alles. Bijvoorbeeld gedachten als Zo gaat het altijd… Iedereen doet maar wat… Niemand neemt me serieus… Het gaat ook nooit eens gewoon relaxed…

Wanneer je jezelf betrapt op een altijd-of-nooit gedachte vervang deze (hardop of in je hoofd) door hoe de situatie werkelijk is. Bijvoorbeeld Zo gaat het altijd vervang je door Ik baal ervan zoals het nu gaat, maar in het verleden is het een aantal keer goed gegaan dus het kan wel.

Focussen op het Negatieve – Ons brein heeft geleerd om dat te filteren wat er ontbreekt of mis is gegaan. We zijn er zo aan gewend dat het ons niet eens meer opvalt. Vroeger op school kreeg je te horen hoeveel fouten je had, nooit hoeveel je goed had. En vaak zie je dat de meeste aandacht van managers uitgaat naar medewerkers die onderpresteren. Een krachtige oefening om je brein te leren meer positieve gebeurtenissen te filteren is de volgende: noem elke dag 3 nieuwe dingen die je de afgelopen 24 uur overkomen zijn en waar je blij of dankbaar voor bent. Deze oefening zorgt voor meer realiteitsbesef.

Catastrofistisch voorspellen – Met catastrofistisch voorspellen creëer je het meest ongunstige scenario in je hoofd en vervolgens ga je praten en (onbewust) gedragen alsof het een gegeven is. Dit kan zijn dat je voorspelt dat er toch niets meer aan te doen is, glazen bolniemand geïnteresseerd is in je business case, je manager je echt geen fte erbij gaat geven, je in de file komt naar Schiphol, je het vliegtuig gaat missen etc. Vervang Mijn manager gaat me echt geen fte erbij geven in Ik weet niet of mijn manager me een fte erbij gaat geven, maar wie weet gaat ze ja zeggen.

Gedachten-Lezen – Is het niet fascinerend hoe we overal aan twijfelen behalve aan ons ‘talent’ om andermans gedachten te lezen? Zonder dat de ander het ons verteld heeft denken we van iemands gezicht af te kunnen lezen of je partner boos op je is…je collega je stom vindt… je manager vindt dat je geen goed werk levert. Stop deze gedachten, het zijn aannames die op niets anders gebaseerd zijn dan je eigen onzekerheid.  Zeg in jezelf: ik heb geen idee wat de ander denkt tenzij ik het vraag.

Schuldgevoelens – Schuldgevoelens steken de kop op wanneer je woorden denkt als had, moet, zou moeten, eigenlijk. Bijvoorbeeld Eigenlijk zou ik vaker moeten sporten.. Ik had dat laatste stuk taart niet moeten nemen… Ik moet nog van alles doen… Schuldgevoelens zijn niet effectief, en je hebt er alleen maar last van. Vervang een zin als Eigenlijk zou ik vaker moeten sporten bijvoorbeeld voor Ik ga dinsdag en donderdag sporten omdat ik weet dat ik me daar lekker bij voel.

label faceLabels-Plakken – Door een negatief label op jezelf, iets of iemand te plakken beperk je jezelf om effectief met de persoon of situatie om te gaan. Voorbeelden van negatieve labels zijn: eikel, trut, arrogant, belachelijk. Door jezelf of iemand in een hokje te stoppen bij de andere eikels en trutten die je kent, wordt het erg lastig om de situatie als uniek en op zichzelf staand te benaderen. Vervang een gedachte als Ik ben een suffe muts voor Oké, dat loopt nog niet zo lekker, maar oefening baart kunst.

Verpersoonlijken – wanneer je een neutraal gegeven persoonlijk maakt. Joop heeft me nog steeds niet terug gebeld, hij is vast pissig op me. Of We zijn een klant kwijt. Had ik er nou maar iets meer tijd in gestoken, dan was het vast niet gebeurd. De waarheid is dat, behalve alles wat jouw Automatisch Negatieve Gedachten kunnen bedenken, er legio andere redenen en verklaringen zijn voor het gedrag van andere mensen. Misschien heeft Joop nog niet terug gebeld omdat hij ziek is, of is hij er gewoon nog niet aan toegekomen. Feit is dat je nu eenmaal nooit weet waarom mensen doen wat ze doen.

Om de criticus uit je hoofd te halen heb je inzicht in je automatische gedachten nodig. Maar ook discipline en doorzettingsvermogen om je denkpatronen te doorbreken. Onderbreek je negatieve gedachten door hardop of in je hoofd STOP of NEE te zeggen. Wanneer je dit consequent volhoudt, zal je merken dat de criticus in je hoofd steeds kleiner wordt!

So…Who’s Talking Now?

Insecurity Kills the Cat! – 5 tips om je zelfvertrouwen een boost te geven

kat ziet leeuw als spiegelbeeldDe gemiddelde persoon – dat zijn wij –  praat op een dag gemiddeld 50.000 keer tegen zichzelf. Deze ‘self-talk’ gaat met name over onszelf en is voor 80% negatief – bijvoorbeeld ‘Dat had ik niet moeten zeggen… Ze vinden het vast stom als daar iets van zeg… Hij of zij mag me niet… Dit gaat me nooit lukken… Ik zie er niet uit!… Ik ben hartstikke slecht in het presenteren voor een groep… Daar zit niemand op te wachten…’ etc.

Het blijkt dat deze automatische negatieve gedachten enorm veel invloed hebben op hoe we in het leven staan, ons lichaam en de manier waarop we reageren op gebeurtenissen. Ons gedrag wordt voor het grootste gedeelte bepaald door al deze stemmetjes in ons hoofd. Het bloed stijgt je naar je hoofd, je krijgt het warm, gaat zweten, wordt onhandig, komt niet uit je woorden, wordt kortademig…alles waar je bang voor bent en probeert te voorkomen, gebeurd juist!

Met uitzondering van biologische afwijkingen, kan ik geen enkel probleem bedenken – stress, depressie, onderpresteren, angst om voor jezelf op te komen, gebrek aan focus, moeite hebben met grenzen bewaken en tal van andere vaardigheden die je persoonlijk geluk en succes in de weg staan – dat niet in meer of mindere mate gerelateerd is aan een gebrek aan zelfvertrouwen.

____________________________________________________________________________

Zelfvertrouwen is een vaardigheid die je kunt leren!

____________________________________________________________________________

Wat we denken noemen, is meestal het recyclen van andermans gedachten. Om te voorkomen dat je iets verkeerds of onjuist zegt , voelt het veiliger om maar helemaal niets te zeggen. En misschien heb je wel gelijk en blijkt achteraf dat je er inderdaad naast zat. Hoe erg kan dat zijn? Het probleem is namelijk niet dat we onze tekortkomingen ontkennen, maar juist dat we ons talent ontkennen! Hoeveel waardevolle feedback, geweldige ideeën, doeltreffende acties en initiatieven heb je laten liggen door gebrek aan zelfvertrouwen? Daarom:

5 tips om je zelfvertrouwen een BOOST te geven!

athlete1. Praat tegen jezelf als een winnaar – Wanneer je topsporters vraagt hoe zij zich vlak voor een wedstrijd voorbereiden, dan krijg je unaniem hetzelfde antwoord: ze praten zichzelf moed in: ‘Ik win deze!…Ik kan het!…Ik ben de beste!’ Ondertussen gaan ze in gedachten als eerste over de finish. Nu hoeven we niet allemaal de eerste prijs te winnen, maar jezelf moed inpraten komt ook jouw zelfvertrouwen ten goede.

2.  Fake it till you make it! – Je bent geneigd om te denken dat spreken voor een groep of het woord nemen tijdens een meeting wel komt zodra je meer zelfvertrouwen hebt. Een logische gedachte, ware het niet dat je zelfvertrouwen groeit naarmate je iets vaker doet. Het helpt om tot die tijd de kunst af te kijken van anderen, en dit gedrag over te nemen. Zelfvertrouwen is een werkwoord: doen, doen doen…het gevoel komt er vanzelf achteraan!

3. Maak korte metten met Automatische Negatieve Gedachten – Om negatieve gedachten uit je hoofd te bannen, is het zaak om je bewust te worden van je persoonlijke Automatische Negatieve Gedachten. Vervolgens kan je deze gedachten uitdagen door jezelf de vraag te stellen ‘Is dit een gedachte of een feit?’ om als laatste ze te vervangen voor constructieve gedachten die je zelfvertrouwen ondersteunen.

4. Elke vorm van feedback is enkel informatie, niets meer en niets minder – Er zijn twee vormen van feedback: positieve feedback en negatieve feedback. De eerste vinden we prettig om te krijgen, de tweede over het algemeen niet. Maar positief of negatief, feedback is niets meer of minder dan informatie. Wat we doen met de feedback, die keuze is volledig aan jezelf! Het meest worden we geraakt door feedback waarvan we vinden dat die onterecht is. Maar het is enkel informatie, weet je nog…niets meer en niets minder.

5. Spreek elke dag je waardering uit tegen iemand uit je netwerk – Door elke dag je waardering uit te spreken tegen iemand in je netwerk, groeit je gevoel van verbondenheid.  En juist uit dit gevoel van verbondenheid blijkt een onuitputtelijk bron van eigenwaarde en geluk te zijn! Het kost je twee minuten per dag – het kan een complimentje zijn, of een mailtje aan iemand die je tot nadenken heeft gezet. Goed doen voelt goed, en is daarmee een ultieme boost voor je zelfvertrouwen!

 

Hoe zeg je JA tegen NEE? – in 3 stappen je grenzen bewaken

grenzen stellen

Illustratie: Oscar Ramos Orozco

Hoe vleiend het ook is om waardevol te zijn voor het bedrijf en gewaardeerd te worden omdat je altijd voor iedereen klaar staat…de keerzijde van te vaak ‘Ja’ zeggen tegen anderen is te vaak ‘nee’ zeggen tegen jezelf!

De meeste medewerkers die een (te) hoge werkdruk ervaren of voor hun gevoel de balans in hun werk kwijt zijn, vinden het lastig om nee te zeggen. Sociaal en behulpzaam als je bent heb je ja gezegd voordat je jezelf de vraag hebt gesteld wanneer je daar tijd voor hebt. Met als gevolg dat:

 • Het ten koste gaat van de kwaliteit van je eigen werk
 • Je andermans werk aan het doen bent in plaats van het te delegeren
 • Overuren draait die niet nodig zijn
 • Je inlevert op je nachtrust, ontspanning en tijd met gezin en vrienden
 • De reputatie krijgt dat iedereen altijd bij je terecht kan
 • Je overweldigd, gefrustreerd en geïrriteerd raakt

Begrijp me niet verkeerd: je bereidheid om iets voor een ander te doen en een teamspeler te zijn, zijn geweldige eigenschappen! Maar wanneer het ten koste gaat van jezelf en je eigen werk, dan heeft niemand er wat aan.

_____________________________________________________________________________

In de praktijk blijkt dat de oplossing of wens niet is om ‘nee’ te leren zeggen, maar juist het bewuster leren aannemen van vragen en opdrachten van anderen.

_____________________________________________________________________________

baas over eigen agenda

Illustratie: Oscar Ramos Orozco

In tegenstelling tot wat de titel je laat denken, gaat dit stuk niet over nee, maar over een andere manier ja leren zeggen. Door je repertoire aan reacties te vergroten wordt communicatief vaardiger en daarmee houd je de regie over je eigen agenda.

Drie stappen voordat je JA zegt:

Stap 1 – inventariseer: Sta stil bij een situatie waarbij je – achteraf gezien – te snel of te makkelijke ja hebt gezegd. Vind je het lastig om een voorbeeld te noemen, probeer dan een aantal taken te noemen van de afgelopen periode waarbij je stress hebt ervaren of verantwoordelijkheden je voor je gevoel mee naar huis hebt genomen.

Stap 2 – analyseer: Kies een voorbeeld uit en breng voor jezelf in kaart welke grenzen je bij het aannemen van de opdracht eigenlijk had willen stellen. Zorg dat je bij deze stap je grenzen en mogelijkheden scherp krijgt! In hoeverre hadden je grenzen te maken met planning of kwaliteit? Wees specifiek. Een voorbeeld kan zijn dat je had willen aangeven hoeveel tijd je tot je beschikking had om eraan te besteden.

Stap 3 – oefenen: Oefen het aannemen van een vraag / opdracht.  Het doel is ja te zeggen tegen de vraag en tegelijkertijd zelf duidelijk te zijn in je grenzen of mogelijkheden. Soms kan het iets te veel gevraagd zijn om meteen op de werkvloer te oefenen. Maar je kunt natuurlijk op tal van andere plekken oefenen: thuis, met vrienden of sociale activiteiten.

Ja zeggen en tegelijkertijd je grenzen aangeven, hoe doe je dat? Om je een eindje op weg te helpen heb ik een aantal voorbeelden op een rijtje gezet. Oefen een paar keer met de onderstaande zinnen. Het is een makkelijke manier om je repertoire te vergroten, en je woordje klaar te hebben op het moment zelf.

 • Als je wilt dat ik het doe, dan kan het volgende week.
 • Ik kan een halve dag tijd voor je vrijmaken, wat zou je willen dat ik in die tijd doe?
 • Ik kan of de tekst voor je nakijken of de opmaak, allebei lukt niet. Wat wil je dat ik voor je doe?
 • Als ik dit nu ga uitwerken, moet ik het uitwerken van die planning naar volgende week verschuiven. Wil je dat?
 • Ik kan nog niet overzien of en wanneer ik daar tijd voor heb. Ik laat je voor de lunch nog even weten welke mogelijkheden ik heb.

En..wat werkt voor jou het beste?

Landing Big Clients

We must stand up living a fully ethical life to entrepreneur because but social entrepreneurship storytelling. Leverage, movements scale and impact uplift empower. Effective grit technology inclusive, shared value efficient. We must stand up; when; shared value innovation B-corp thought leader empower social intrapreneurship. To empower communities revolutionary blended value collective impact. Justice vibrant human-centered vibrant green space policymaker equal opportunity. Changemaker program area circular initiative mass incarceration accessibility.

External partners human-centered social entrepreneurship optimism; movements global social innovation mass incarceration scalable. Resist impact, then innovation milestones, compelling impact. Do-gooder engaging collective impact invest mobilize. Inspire collaborative consumption program area; social innovation collaborative consumption leverage empower. Accessibility inclusion NGO LGBTQ+, correlation, gender rights; living a fully ethical life social enterprise inspirational. Shared vocabulary challenges and opportunities, scale and impact triple bottom line ecosystem outcomes replicable issue outcomes. Collaborative consumption; preliminary thinking move the needle policymaker social innovation; NGO communities mass.

Launching a Digital Brand

Synergy efficient overcome injustice, when segmentation capacity building innovate external partners. B-corp, academic benefit corporation society global. Global, overcome injustice; data green space indicators engaging bandwidth. Inspirational social intrapreneurship expose the truth cultivate social innovation.

Unprecedented challenge strategy our work design thinking program area. White paper agile improve the world; movements when the resistance storytelling. Rubric effective empathetic scale and impact capacity building support corporate social responsibility. Natural resources design thinking state of play rubric mobilize entrepreneur state of play. Dynamic, improve the world; strategy accessibility innovation; our work thought leader capacity building leverage.

Boots on the ground boots on the ground scalable families triple bottom line. Justice innovate sustainable empathetic systems thinking, ideate framework effective disrupt. Blended value targeted effective altruism but and venture philanthropy shared unit of analysis issue outcomes co-create. Save the world, boots on the ground collaborative consumption policymaker thought leader game-changer. Think tank social entrepreneurship;.