Wanneer RelationshiP omslaat in RelationshiT! – 5 communicatietips

relationshit 7Elke relatie, zowel zakelijk als privé, komt tot stand door een gemeenschappelijk belang. De afstand tussen twee personen is bepalend voor de relatie. Is er teveel afstand, dan ervaar je weinig verbondenheid, te weinig afstand daarentegen werkt verstikkend. En met name aan het begin van elke nieuwe relatie is het even zoeken naar de juiste balans.

Miscommunicatie, teleurstelling en opgekropte frustratie kunnen een relatie flink vervuilen. De relatie slibt geleidelijk dicht en je neemt meer en meer afstand van elkaar.

Een dilemma of conflict is altijd gerelateerd aan gedrag:  je hebt iets niet gedaan wat je wel had moeten doen. Of omdat je iets wel hebt gedaan wat je niet had moeten doen. Een waarde als betrokkenheid bijvoorbeeld koppel je – onbewust – aan bepaald gedrag. Wanneer je dit gedrag mist, verwijt je de ander betrokkenheid. Wat we vergeten is dat we allemaal onze eigen lijstjes hebben met kenmerken versus waarden en normen.

Teleurstelling, frustratie en onbegrip…het is het gevolg van hoe je vindt en denkt dat het zou moeten zijn. Overtuigd van onze perceptie willen we de ander overtuigen dat onze zienswijze de juiste is – en verliezen we het gemeenschappelijke belang uit het oog. Door vast te houden aan ons standpunt, vergeten we waar de relatie ooit om begonnen is.

relationshit 6En zo gebeurt het dat relationship omslaat in relationshit – frustrerend, niet professioneel en ongelofelijk vermoeiend!  Door je open te stellen, oprecht te luisteren en de zienswijze van de ander te willen begrijpen, kan je een conflict ombuigen naar een constructief dialoog.

5 communicatietips om alledaagse strubbelingen aan te pakken.

1. Onderzoek – in plaats van plompverloren stelling te nemen als “Dit is het probleem!” stel je vragen. “Hoe ervaar jij onze samenwerking?” of “Welke punten vind jij voor verbetering vatbaar?” en “Stel dat we die maatregelen nemen, wat zou dat voor jou betekenen?” zijn voorbeelden van open vragen die ruimte geven voor dialoog.

2. Laat je eigen kwetsbaarheid zien – een manier om een brug te slaan naar de ander is door je eigen gevoel over de situatie te benoemen. Door aan te geven dat je de aanleiding van het gesprek lastig of vervelend vindt, stap je even uit je rol en laat je je menselijke kant zien.

3. De kracht van de stilte – we zijn het niet gewend om stiltes te laten vallen, en als het gebeurt voelt het vaak wat ongemakkelijk. Als de ander niet direct reageert, vullen we de stilte op met woorden. We geven overbodige toelichting, of vallen domweg in herhaling. Niet doen! Geef je boodschap even tijd om te landen bij de ander. Durf stil te zijn.
_____________________________________________________________________________

De twee belangrijkste vragen tijdens een conflict zijn:

“Waar zit ik fout?” en “Waar zit de ander goed?”

_____________________________________________________________________________

4. Vraag door! – zeggen wat je dwars zit is lastig, dus voelt het veiliger om niet meteen het achterste van je tong te laten zien. Dat geldt voor jou, maar ook voor de ander. De kern van het probleem zit echter nooit aan de oppervlakte, maar daaronder. Door vragen te stellen “Welke dingen spelen nog meer een rol volgens jou?” of “Wat betekent dit voor jou?” kom je op een effectieve manier tot de kern.

relationshit 95. Neem 100% verantwoordelijkheid – kunnen verklaren waarom een situatie ontstaan is draagt op geen enkele manier bij  tot een oplossing. 100% verantwoordelijkheid nemen betekent de situatie accepteren zoals die is, en je te richten op het vinden van een oplossing. Misschien dat er tal van zaken zijn waar je geen invloed op hebt, maar is altijd iets waar je wel mee aan de slag kunt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.